top of page

Publikacje dotyczące wykonanych prac konserwatorskich

Damian Lizun, Barokowy ołtarz główny w Kiełbasinie, Zabytki, no 4 (9) 2002 

 

Damian Lizun, Barokowy ołtarz w gotyckich murach, Promocje kujawsko – pomorskie, rok X , no 5 (113) 2002 

Damian Lizun, Dzieło roku 2001, Spotkania z Zabytkami, no 11/2002

Damian Lizun, Problematyka konserwatorska ołtarza głównego p.w. Wniebowzięcia NMP w Kiełbasinie, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, no 3 – 4 (50 – 51) 2002

Damian Lizun, Uratowana chrzcielnica, Spotkania z Zabytkami, no 3/2003

Damian Lizun, Chrzcielnica z Rogowa, Promocje kujawsko – pomorskie, XI year, no 1 – 2 (122) 2003 

Damian Lizun, Z historii kościoła w Bierzgłowie, Promocje kujawsko – pomorskie, XI year, no 3 – 4 (124) 2003 

Damian Lizun, Pieta ze Szreńska, Spotkania z Zabytkami, no 5/2003

Damian Lizun, Prace badawcze i konserwatorskie przy gotyckiej chrzcielnicy z barokową nakrywą z kościoła parafialnego w Rogowie, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, no 1 – 2 (52 – 53) 2003

Damian Lizun, Pieta Szreńska – przykład mazowieckiej rzeźby gotyckiej, Notatki Płockie, 1/194, 2003

bottom of page