top of page
Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Obraz po zabiegach konserwatorskich. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Lico obrazu przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Odwrocie obrazu przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Dolny prawy fragment lica. Widoczne pęknięcia płótna i rozległe ubytki. Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Fragment lica. Widoczne ubytki płótna, otwory po gwoździach, spęcherzenia i ubytki warstwy malarskiej spowodowane wysoką temperaturą. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Fragment lica w górnej części obrazu. Ubytki i spęcherzenia warstwy malarskiej spowodowane wysoką temperaturą.Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Twarz Matki Boskiej. Stan po częściowym usunięciu wtórnego werniksu i retuszy. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Twarz putta z prawej strony. Stan po częściowym usunięciu wtórnego werniksu i retuszy. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Zwiastowanie. Wiek XVIII.

Stan obrazu przed punktowaniami warstwy malarskiej. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Zwiastowanie

Materiał i technika - obraz olejny na płotnie

Czas powstania - XVIII wiek

Autor - nieznany

Wymiary - 450 cm x 237 cm

Miejsce ekspozycji - Parafia Rzymsko-Katolicka przy kościele kolegiackim w Chełmży

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1981

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich:

 

- zdjęcie obrazu z krosna

- konsolidacja ruchomych fragmentów warstwy malarskiej

- czyszczenie powierzchniowe

- usunięcie płótna dublażowego

- usunięcie spoiwa dublażowego (klajster) z odwrocia obrazu

- dezynfekcja odrocia obrazu

- usunięcie wtórnego werniksu i retuszy

- uzupełnienie ubytków płótna oraz naprawy rozdarć

- uzupełnienie ubytków zaprawy

- dublaż na nowe płótno lniane używając mase woskowo-żywiczną

- nabicie na nowe krosno

- założenie werniksu izolacyjnego

- punktowania ubytków warstwy malarskiej

- założenie werniksu końcowego

 

bottom of page