Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Fragment obrazu w trakcie usuwania werniksu. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.