Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Stan obrazu przed punktowaniami warstwy malarskiej. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.