top of page
Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Stan ołtarza po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Stan ołtarza przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Obraz centralny ze sceną "Narodziny Jezusa". Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Obraz centralny ze sceną "Narodziny Jezusa". Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Górna kondygnacja ołtarza z obrazem "Ukrzyżowanie". Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Obraz ze sceną "Ukrzyżowanie". Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Obraz ze zwieńczenia ołtarza ze sceną "Zmartwychwstanie". Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment obrazu "Zmartwychwstanie". Widoczne spękania, odspojenia oraz rozległe ubytki warstwy malarskiej. Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Obraz ze zwieńczenia ołtarza ze sceną "Zmartwychwstanie". Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Konstrukcja dolnej kondygnacji ołtarza po częsciowym demontażu. stan w trakcie konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment gzymsu dolnej kondygnacji ołtarza. Stan po częściowym usunięciu wtórnych nawarstwień. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment gzymsu dolnej kondygnacji ołtarza. Stan po uzupełnieniu ubytków zaprawy. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment gzymsu dolnej kondygnacji ołtarza. Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment obramienia obrazu górnej kondygnacji ołtarza. Stan po usunięciu wtórnych nawarstwień. Widoczne są niewielkie fragmenty oryginalnego opracowania. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment obramienia obrazu górnej kondygnacji ołtarza. Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment dekoracyjnych listew dla obrazu "Narodziny Jezusa". stan w trakcie usuwania wtórnych nawarstwień. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment dekoracyjnych listew dla obrazu "Narodziny Jezusa". stan po usupełnieniu ubytków zapraw. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment dekoracyjnych listew dla obrazu "Narodziny Jezusa". stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Ołtarz barokowy w Sępólnie Wielkim.

Fragment dekoracji snycerskiej w trakcie badań stratygraficznych. Widoczna odkrywka z fragmentem oryginalnego opracowania. Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny z kościola filialnego p.w. św. Wojciecha w Sępólnie Wielkim

Materiał i technika - drewniany, polichromowany, złocony

Czas powstania - ok. 1700 r.

Autor - nieznany

Wymiary - nastawa ołtarzowa 4,82 x 2,78 m

Miejsce ekspozycji - kościoł filialny p.w. św. Wojciecha w Sępólnie Wielkim

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1986-1987

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich dla ołtarza:

 

- demontaż rzeźby figuralnej i dekoracyjnej z zabezpieczeniem i transportem do pracowni konserwatorskiej

- oczyszczanie powierzchniowe

- konsolidacja polichromii malarskiej i złoceń

- dezynfekcja odwrocia nastawy i rzeźby polichromowanej

- usunięcie wtórnych warstw malarskich i złoceń

- impregnacja elementów drewnianych

- prace naprawcze konstrukcji ołtarza

- uzupłnienie ubytków drewna

- rekonstrukcja dekoracji snycerskiej

- uzupełnienie ubytków zapraw

- rekonstrukcja złoceń i polichromii malarskiej

- montaż

 

bottom of page