top of page
Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

Ołtarz boczny p.w. Świętej Anny

98 A size

98 A size

Ołtarz boczny z Bazyliki Kolegiackiej p.w Zwiastowania N.M.P. w Pułtusku

Materiał i technika - drewniany, polichromowany, złocony

Czas powstania - XVIII w.

Autor - nieznany

Wymiary - nastawa ołtarzowa 4,72 x 1,9 m

Miejsce ekspozycji - Bazylika Kolegiacka p.w. Zwiastowania N.M.P. w Pułtusku

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1984

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich dla ołtarza:

 

- demontaż rzeźby figuralnej i dekoracyjnej z zabezpieczeniem i transportem do pracowni konserwatorskiej

- oczyszczanie powierzchniowe

- konsolidacja polichromii malarskiej i złoceń

- dezynfekcja odwrocia nastawy i rzeźby polichromowanej

- usunięcie wtórnych warstw malarskich i złoceń

- impregnacja elementów drewnianych

- prace naprawcze konstrukcji ołtarza

- uzupłnienie ubytków drewna

- rekonstrukcja dekoracji snycerskiej

- uzupełnienie ubytków zapraw

- rekonstrukcja złoceń i polichromii malarskiej

- montaż

 

bottom of page