top of page
Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Fragment kolumny ołtarza podczas usuwania przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Fragment ramy obrazu centralnego z ołtarza podczas usuwania przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Fragment predelli podczas usuwania przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie.

Materiał i technika - drewniany, polichromowany, złocony

Czas powstania - XVIII wiek

Autor - nieznany

Wymiary - nastawa ołtarzowa (bez marmurowej mensy) - 6 x 3,5 m

Miejsce ekspozycji - kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1999

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich dla ołtarza:

 

- demontaż w celu przetransportowania do pracowni konserwatorskiej

- oczyszczanie powierzchniowe

- dezynfekcja odwrocia ołtarza

- impregnacja elementów drewnianych

- prace naprawcze konstrukcji ołtarza

- uzupłnienie ubytków drewna

- rekonstrukcja dekoracji snycerskiej

- uzupełnienie ubytków zapraw

- rekonstrukcja złoceń

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich dla obrazów:

 

- zdjęcie obrazów z krosien

- oczyszczenie powierzchniowe

- uzupełnienie ubytków zapraw

- nabicie na nowe krosna

- założenie werniksu izolacyjnego

- punktowania ubytków warstwy malarskiej

- założenie werniksu końcowego

bottom of page