top of page
Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Obraz po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Lico obrazu przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Odwrocie obrazu przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Fragment narożnika ramy z renowacyjną sygnaturą. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Fragment lica obrazu po usunięciu płótna dublażowego. Widoczny brak krajki, pęknięcia płótna i ubytki. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Głowa św. Anny. Stan po częściowym usunięciu wtórnego werniksu i olejnych przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Lewa ręka lewego putta. Stan po częściowym usunięciu olejnych przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Nawiedzenie św. Elżbiety. Wiek XVIII

Stan obrazu przed punktowaniami warstwy malarskiej. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Nawiedzenie św. Elżbiety

Materiał i technika - obraz olejny na płotnie

Czas powstania - XVIII wiek

Autor - nieznany

Wymiary - 451 cm x 239 cm

Miejsce ekspozycji - Parafia Rzymsko-Katolicka przy kościele kolegiackim w Chełmży

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1980

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich:

 

- zdjęcie obrazu z krosna

- konsolidacja ruchomych fragmentów warstwy malarskiej

- czyszczenie powierzchniowe

- usunięcie płótna dublażowego

- usunięcie spoiwa dublażowego (klajster) z odwrocia obrazu

- dezynfekcja odrocia obrazu

- usunięcie wtórnego werniksu i retuszy

- uzupełnienie ubytków płótna oraz naprawy rozdarć

- uzupełnienie ubytków zaprawy

- dublaż na nowe płótno lniane używając mase woskowo-żywiczną

- nabicie na nowe krosno

- założenie werniksu izolacyjnego

- punktowania ubytków warstwy malarskiej

- założenie werniksu końcowego

bottom of page