top of page
Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Fragment cokołu w trakcie prac odkrywkowych. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Lewa, przyziemna część cokołu po usunięciu wtórnych opracowań, pracach stolarskich i uzupełnieniu zaprawy. Oryginalna marmoryzacja jest zachowana w postaci szczątkowej. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Lewa, przyziemna część cokołu po rekonstrukcji marmoryzacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Prawa, przyziemna część cokołu po usunięciu wtórnych opracowań, pracach stolarskich i uzupełnieniu zaprawy. Oryginalna marmoryzacja jest zachowana w postaci szczątkowej. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Ołtarz główny p.w. Narodzenia NMP

Lewa, przyziemna część cokołu po rekonstrukcji marmoryzacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz główny z kościoła parafialnego p.w.  Narodzenia NMP w Kiełbasinie

Materiał i technika - drewniany, polichromowany, złocony

Czas powstania - ok. 1730 r.

Autor - nieznany

Wymiary - nastawa ołtarzowa 9 x 4 x 0,75 m

Miejsce ekspozycji - kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Kiełbasinie

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 2001

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich dla ołtarza:

 

- demontaż rzeźby figuralnej i dekoracyjnej z zabezpieczeniem i transportem do pracowni konserwatorskiej

- oczyszczanie powierzchniowe

- konsolidacja polichromii malarskiej i złoceń

- dezynfekcja odwrocia nastawy i rzeźby polichromowanej

- usunięcie wtórnych warstw malarskich i złoceń

- impregnacja elementów drewnianych

- prace naprawcze konstrukcji ołtarza

- uzupłnienie ubytków drewna

- rekonstrukcja dekoracji snycerskiej

- uzupełnienie ubytków zapraw

- rekonstrukcja złoceń i polichromii malarskiej

- montaż

 

Więcej na temat konserwacji ołtarza znajdziesz tu.

bottom of page