top of page
Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz z otwartymi skrzydłami po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz z zamkniętymi skrzydłami po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Część centralna ołtarza ze sceną "Przyjęcie korony przez bł. Konstancję". Stan po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Część centralna ołtarza ze sceną "Przyjęcie korony przez bł. Konstancję". Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Fragment obrazu "Przyjęcie korony przez bł. Konstancję". Stan przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Fragment obrazu "Ścięcie św. Katarzyny". Stan w trakcie usuwania werniksu i przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Fragment wstęgi po usunięciu przemalowań. Kliknij aby wejśc w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Fragment wstęgi po zabiegach konserwatorskich. Kliknij aby wejśc w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Ołtarz boczny p.w. bł. Konstancji

Fragment obrazu po zabiegach konserwatorskich. Kliknij aby wejśc w tryb pełnego ekranu.

Ołtarz boczny z kościola parafialnego p.w. św. Mikołaja i bł. Konstancji w Gniewkowie

Materiał i technika - drewniany, polichromowany, złocony

Czas powstania - 1 poł XVII w.

Autor - nieznany

Wymiary - nastawa ołtarzowa 3,90 x 2,72 m

Miejsce ekspozycji - kościoł parafialny p.w. św. Mikołaja i bł. Konstancji w Gniewkowie

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1990

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich dla ołtarza:

 

- demontaż rzeźby figuralnej i dekoracyjnej z zabezpieczeniem i transportem do pracowni konserwatorskiej

- oczyszczanie powierzchniowe

- konsolidacja polichromii malarskiej i złoceń

- dezynfekcja odwrocia nastawy i rzeźby polichromowanej

- usunięcie wtórnych warstw malarskich i złoceń

- impregnacja elementów drewnianych

- prace naprawcze konstrukcji ołtarza

- uzupłnienie ubytków drewna

- rekonstrukcja dekoracji snycerskiej

- uzupełnienie ubytków zapraw

- rekonstrukcja złoceń i polichromii malarskiej

- montaż

Więcej na temat konserwacji ołtarza znajdziesz tu.

 

bottom of page