Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Lico obrazu po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.