top of page
Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Lico obrazu po konserwacji. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Lico obrazu przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Odwrocie obrazu przed konserwacją. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Fragment obrazu w trakcie usuwania werniksu. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Znalezienie w Świątyni. Wiek XVIII.

Stan obrazu przed punktowaniami warstwy malarskiej. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.

Znalezienie Jezusa w Świątyni

Materiał i technika - obraz olejny na płotnie

Czas powstania - XVIII wiek

Autor - nieznany

Wymiary - 438 cm x 230 cm

Miejsce ekspozycji - Parafia Rzymsko-Katolicka przy kościele kolegiackim w Chełmży

Miejsce i czas wykonania zabiegów konserwatorskich - Toruń, 1980

 

Lista wykonanych zabiegów konserwatorskich:

 

- zdjęcie obrazu z krosna

- konsolidacja ruchomych fragmentów warstwy malarskiej

- czyszczenie powierzchniowe

- usunięcie płótna dublażowego

- usunięcie spoiwa dublażowego (klajster) z odwrocia obrazu

- dezynfekcja odrocia obrazu

- usunięcie wtórnego werniksu i retuszy

- uzupełnienie ubytków płótna oraz naprawy rozdarć

- uzupełnienie ubytków zaprawy

- dublaż na nowe płótno lniane używając mase woskowo-żywiczną

- nabicie na nowe krosno

- założenie werniksu izolacyjnego

- punktowania ubytków warstwy malarskiej

- założenie werniksu końcowego

bottom of page