Rama w stylu Ludwik XIV

W trakcie oczyszczania powierzchniowego. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.