Ołtarz główny p.w. Wniebowzięcia NMP

Fragment ramy obrazu centralnego z ołtarza podczas usuwania przemalowań. Kliknij aby wejść w tryb pełnego ekranu.